O nas

Historia


Germanicus LanguageBox powstał w listopadzie 2000 roku.
Celem założycieli Centrum było stworzenie optymalnych warunków do nauki języków obcych.

Uważaliśmy, że konieczne do spełnienia tych warunków są:

  • profesjonalne i przyjazne doradztwo językowe
  • nauka w małych, maksymalnie 7-osobowych grupach
  • lekcje wyłącznie w języku nauczania
  • profesjonalni lektorzy native speaker’zy i najlepsi lektorzy z Polski
  • autorskie programy i podręczniki
  • kształcenie aktywnych umiejętności językowych, a więc realizowanie hasła “UCZYMY MÓWIĆ!”

Germanicus LanguageBox – rekomendacje

Posiadamy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. W czerwcu 2009 roku otrzymaliśmy jako pierwsza szkoła językowa na Pomorzu akredytację Kuratorium Oświaty. Centrum jest wpisane pod numerem 2.22/00095/2008 do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Germanicus LanguageBox jest także fundatorem nagród w konkursach językowych oraz stypendiów dla zdolnej młodzieży. Co roku sponsorujemy nagrodę w postaci treningu językowego dla laureatów konkursu „Gdyński Biznesplan”.


Konsekwencja we wdrażaniu założeń, a także wysoki standard w codziennej obsłudze administracyjnej okazały się drogą do sukcesu i zajęcia trwałego miejsca na trójmiejskim rynku usług edukacyjnych.

Germanicus LanguageBox jest dzisiaj dużym, renomowanym centrum oferującym szeroki wachlarz usług językowych klientom indywidualnym, grupowym oraz firmowym.
Prowadzimy kursy i lekcje indywidualne dla wszystkich grup wiekowych: dla dzieci, młodzieży i dorosłych.