Języki

Język Niemiecki

Kurs języka niemieckiego Germanicus® – Grundstufe 1-2 (A1)

Autorski program dla osób początkujących składający się z dwóch części. Jego realizacja umożliwia podstawową komunikację w języku niemieckim na tematy, z którymi dorosłe osoby mają do czynienia na co dzień. Wprowadzimy Państwa do świata języka i kultury niemieckojęzycznej.

Po zakończeniu szkolenia będą Państwo potrafili:

 • budować krótkie i poprawne wypowiedzi
 • zadawać pytania i odpowiadać na nie
 • posługiwać się aktywie zasobem 800 słów i wyrażeń
 • aktywie wykorzystywać znajomość języka na tematy takie jak np. rodzina, jedzenie, turystyka, zakupy, pogoda

Kontakt z obcokrajowcami przestanie być stresującym doświadczeniem, a każde spotkanie będzie doskonałą okazją do wykorzystania zdobytej już wiedzy. Czas realizacji: 130 godzin.

Kurs języka niemieckiego Germanicus® – Grundstufe 3-4 (A2)

Autorski program składający się z dwóch części. Przeznaczony jest dla osób, które posługują się językiem w stopniu podstawowym. Jego realizacja umożliwia komunikację zarówno na tematy ogólne, jak i te związane z pracą.

Po zakończeniu szkolenia będą Państwo potrafili:

 • budować bardziej złożone i poprawne wypowiedzi
 • budować pytania i odpowiadać na nie
 • posługiwać się aktywnie zasobem 2000 słów
 • aktywnie wykorzystywać znajomość języka na tematy takie jak np. praca, podróżowanie, sport, telefonowanie w sprawach prywatnych i zawodowych, rozrywka, edukacja

Ukończenie kursu języka niemieckiego na tym poziomie gwarantuje przejście na kurs na poziomie samodzielności językowej (B1). Czas realizacji: 130 godzin.


Kurs języka niemieckiego Germanicus®
Deutsch im Alltag (B1-B2)

Autorski program dla osób posługujących się językiem na poziomie niższym średnio zaawansowanym (skończone A2). Jego realizacja, zarówno na poziomie B1, jak i B2, umożliwia całkowicie samodzielną, kreatywną i zaawansowaną komunikację w języku niemieckim zarówno na tematy ogólne, jak i zawodowe.

Po zakończeniu szkolenia będą Państwo potrafili:

 • formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi
 • aktywnie wykorzystywać nowe słownictwo i wyrażenia (m. in. idiomy, kolokacje zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej)
 • aktywnie posługiwać się strukturami gramatycznymi o wysokim stopniu trudności
 • aktywnie posługiwać się zasobem 6000 słów
 • spontanicznie i adekwatnie do sytuacji reagować w języku niemieckim
 • kreatywnie posługiwać się językiem codziennym i zawodowym
 • telefonować i korespondować w języku niemieckim

Nauka na tych poziomach, zarówno w sferze gramatycznej, jak i leksykalnej, jest prawdziwą przyjemnością. Odkrywanie i poznawanie nowych obszarów językowych profesjonalizuje i upłynnia Państwa wypowiedzi zarówno ustne, jak i pisemne.

Czas realizacji: 2×120 godzin

Nauka języka niemieckiego na poziomach
(C1-C2)

Na poziomach płynności językowej (C1-C2) oferujemy programy dobrane do indywidualnych potrzeb uczestników kursu. Lekcje na tych poziomach są treningiem myślenia w danym języku, pozwalają rozwijać zaawansowane słownictwo, uczą rozumienia i przekazywania skomplikowanych treści. Zajęcia pomagają formułować dobrze zbudowane wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące złożonych problemów. Uczą wyrażać swoje myśli spontanicznie i płynnie. Poza starannie dobranymi podręcznikami wykorzystujemy materiały autentyczne oraz różnorodne zasoby internetowe.

Kurs języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży- patrz zakładka dzieci i młodzież

Kursy biznesowe i specjalistyczne- patrz zakładka dla firm


Germanicus LanguageBox

Zwycięstwa 250
81-540 Gdynia
tel: 58 669 22 99
tel: 662 071 448

germanicus@germanicus.pl

Bank Pocztowy
 97 1320 1117 2469 3079 2000 0001

teddy
Zwycięstwa 250