Języki

Język Hiszpański

Programy ogólne

Español – Nivel Elemental (A1-A2)

Program dla początkujących. Jego realizacja umożliwia komunikację w języku hiszpańskim zarówno na tematy ogólne, jak i te związane z pracą. Wprowadzimy Państwa do świata języka i kultury hiszpańskojęzycznej.

Po zakończeniu szkolenia będą Państwo potrafili:

  • aktywnie posługiwać się zasobem 2000 słów
  • aktywnie posługiwać się strukturami gramatycznymi
  • aktywnie wykorzystywać znajomość języka na tematy takie jak np. praca, podróżowanie, sport, telefonowanie w sprawach prywatnych i zawodowych, rozrywka, edukacja
Czas realizacji: 150 godzin

Español – Nivel Medio (A2–B1)

Program dla osób posługujących się językiem na poziomie niższym średnio zaawansowanym. Jego realizacja umożliwia całkowicie samodzielną, kreatywną i zaawansowaną komunikację w języku hiszpańskim zarówno na tematy ogólne, jak i zawodowe.

Po zakończeniu szkolenia będą Państwo potrafili:

  • formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi
  • aktywnie wykorzystywać nowe słownictwo i wyrażenia
  • aktywnie posługiwać się strukturami gramatycznymi o wysokim stopniu trudności
  • aktywnie posługiwać się zasobem 5000 słów
  • spontanicznie i adekwatnie do sytuacji reagować w języku hiszpańskim
  • kreatywnie posługiwać się językiem codziennym i zawodowym
  • telefonować i korespondować w języku hiszpańskim

Czas realizacji: 170 godzinGermanicus LanguageBox

Zwycięstwa 250
81-540 Gdynia
tel: 58 669 22 99
tel: 662 071 448

germanicus@germanicus.pl

Bank Pocztowy
 97 1320 1117 2469 3079 2000 0001

teddy
Zwycięstwa 250