Dla firm

Jak to robimy?

Zorganizowanie profesjonalnego szkolenia językowego dla firm wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników niezbędnych do osiągnięcia zamierzonych efektów. Tylko indywidualnie zaprojektowane szkolenie gwarantuje osiągnięcie sukcesu!

Oferta

Germanicus LanguageBox od lat z powodzeniem organizuje i przeprowadza szkolenia językowe dla pomorskich firm i instytucji. Nasi klienci cenią sobie przede wszystkim nasz profesjonalizm oraz indywidualne podejście do projektowanych szkoleń. Jesteśmy jedną z niewielu szkół językowych, które oferują szkolenia dedykowane konkretnym potrzebom danego przemysłu lub sektora usług.

Oferta Germanicus LanguageBox dla firm

Zawiera wszelkie narzędzia niezbędne do optymalizacji szkolenia oraz zapewnienia jego najwyższej jakości. Każdy projekt jest poprzedzony szczegółową analizą potrzeb i oczekiwań naszych klientów. W każdej firmie przeprowadzamy audyt wewnętrzny, który ma na celu:

 • precyzyjne zdefiniowanie celu szkolenia
 • określenie kompetencji językowych uczestników poprzez ustny i pisemny test kwalifikujący na odpowiedni poziom
 • przeprowadzenie testu modalności słuchaczy w celu określenia ich preferowanego stylu uczenia się
 • wybór odpowiedniego programu oraz materiałów szkoleniowych odpowiadających indywidualnym potrzebom uczestników
 • określenie czasu niezbędnego do realizacji celów szkolenia

W trakcie szkolenia zapewniamy:

 • monitorowanie przebiegu szkolenie poprzez regularne raporty frekwencji oraz postępów uczestników
 • utrzymywanie stałego kontaktu z osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia, w celu zapewnienia elastyczności oraz szybkiej reakcji na zmiany

Aby przybliżyć naszym klientom praktyczne aspekty nauki z Germanicus LanguageBox, oferujemy bezpłatną lekcję próbną, podczas której lektorzy zaprezentują na czym polega praca z naszą metodą – patrz zakładka Metoda.

Germanicus LanguageBox oferuje swoim klientom firmowym kompleksową usługę szkoleniową, począwszy od analizy potrzeb, poprzez profesjonalną realizację wybranego programu, aż po ewaluację postępów uczestników oraz rekomendację co do ich dalszego rozwoju językowego. Naszym celem jest przede wszystkim umożliwienie naszym klientom wszechstronnego i efektywnego rozwoju językowego .

Szkolenia ogólne

Germanicus LanguageBox oferuje szkolenia z zakresu języka ogólnego na każdym poziomie zaawansowania. Nasze programy umożliwiają uczniom swobodną komunikację zarówno w sytuacjach biznesowych, jaki w życiu prywatnym. Uczymy umiejętności płynnej i spontanicznej wypowiedzi ustnej oraz pisemnej, które są niezbędnym aspektem formalnych i nieformalnych kontaktów z zagranicznymi współpracownikami oraz klientami.

Aby dowiedzieć się więcej- patrz zakładka Kursy

Szkolenia ogólno biznesowe

W celu podniesienia kompetencji językowych związanych bezpośrednio z wykonywaną pracą, Germanicus LanguageBox oferuje szkolenia z zakresu języka ogólnobiznesowego na każdym poziomie zaawansowania. Dzięki tego typu szkoleniom, pracownicy nabywają umiejętność praktycznego wykorzystania profesjonalnego słownictwa używanego w danej branży, pracują nad poprawą płynności i pewności siebie podczas rozmów telefonicznych, uczą się zachowania w każdej formalnej lub nieformalnej sytuacji biznesowej. Przygotowują się również do tworzenia prezentacji, prowadzenia spotkań i negocjacji, a także poznają zasady poprawnego formułowania korespondencji biznesowej.

Każde szkolenie poprzedzone jest analizą potrzeb naszych klientów, dzięki której możemy precyzyjnie określić cel szkolenia, a co za tym idzie rodzaj niezbędnych materiałów szkoleniowych. Pracujemy wykorzystując publikacje renomowanych wydawnictw, ale także tworzymy własne programy w oparciu o nasze doświadczenie oraz indywidualne wymagania naszych klientów.

Szkolenia specjalistyczne

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu pomorskich firm na naukę języków obcych w zakresie konkretnej branży, Germanicus LanguageBox przygotowuje i prowadzi autorskie programy z zakresu języka specjalistycznego. Nasze indywidualne podejście do każdego klienta gwarantuje dostosowanie programu nauczania do specjalistycznych potrzeb naszych słuchaczy. Dzięki szczegółowemu audytowi językowemu jesteśmy w stanie zaprojektować szkolenie dedykowane, które koncentruje się wyłącznie na zagadnieniach i obszarach językowych istotnych dla danego klienta.

Z powodzeniem prowadzimy między innymi programy:

Germanicus®– English for the Hotel and Restaurant (A1-A2)

Germanicus®– Deutsch in Hotel und Restaurant (A1-A2)

Germanicus® – Español en hoteles y restaurants (A1)

Intensywny trening językowy na poziomie podstawowym dla personelu hotelowego i gastronomicznego: pracowników recepcji, kelnerów, barmanów, kucharzy, pokojówek.

Czas realizacji: 40-60 godzin w zależności od poziomu wyjściowego uczestników

Germanicus® – Deutsch in Hotel und Restaurant für Fortgeschrittene (B1)

 

Intensywny trening językowy dla zaawansowanych dla personelu hotelowego, w szczególności personelu recepcji i marketingu, obsługi konferencji i sympozjów, a także innych uczestników branży turystycznej, jak np. biur podróży itp.

Czas realizacji: 60 godzin

Niemiecki dla personelu marin i portów jachtowych

Germanicus® – Deutsch für Yachthafenbetreiber (od A1)

Intensywny trening językowy dla personelu portów jachtowych. Celem szkolenia jest wdrożenie i trening kompetencji językowych umożliwiających pracownikom sprawną i kompetentną językowo obsługę żeglarzy niemieckojęzycznych. Wdrażamy słownictwo między innymi z zakresu: danych personalnych żeglarzy oraz dokumentacji łodzi, formalności przy wychodzeniu i wchodzeniu do portu, wyposażenia technicznego mariny, awarii technicznych, prognozy pogody zaopatrzenia, bezpieczeństwa i pomocy medycznej.

Czas realizacji: od 60 godzin w zależności od poziomu wyjściowego uczestników

Angielski dla pracowników stoczni

Germanicus®- English for Shipbuilding (od A1)

Intensywny trening językowy dla pracowników stoczni. Celem szkolenia jest wdrożenie i trening kompetencji językowych umożliwiających sprawną i kompetentna komunikację w zakresie wykonywanej pracy, używanego sprzętu, bezpieczeństwa w miejscu pracy i reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Czas realizacji: od 60 godzin w zależności od poziomu wyjściowego uczestników

Angielski dla marynarzy

Germanicus® – Angielski dla marynarzy (A1-B1)

W oparciu o IMO Model Course 3.17 Maritime English oraz Marlins English for Seafarers
Intensywny trening językowy na poziomach od początkującego do średnio zaawansowanego przeznaczony głównie dla załóg szeregowych. Szczegółowe informacje – patrz zakładka Angielski.

Czas realizacji: od 30 godzin

Germanicus®- English for Accounting

Germanicus®- Deutsch für Buchhaltung

Program opracowany dla osób pracujących w dziale księgowości, które mają do czynienia z obcojęzycznymi dokumentami finansowymi.

Czas realizacji: od 60 godzin w zależności od poziomu wyjściowego uczestników

Szkolenia umiejętności biznesowych

W obecnych czasach wiele firm operuje na zagranicznych rynkach lub kontaktuje się z partnerami czy klientami z zagranicy. Od pracowników wymaga się komunikatywnego i płynnego posługiwania się językiem obcym oraz umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach biznesowych. Istnieje jednak szereg umiejętności biznesowych, które trudno opanować podczas ogólnego kursu językowego. Dlatego Germanicus LanguageBox stworzył pakiet szkoleń, których celem jest trenowanie konkretnych umiejętności, takich jak telefonowanie, prezentowanie, czy prowadzenie negocjacji. Ich zaletą jest intensywność oraz krótki czas realizacji, a także możliwość elastycznego wyboru tylko tych szkoleń, które są przydatne dla danego klienta. Wszystkie koncentrują się wyłącznie na efektywnej komunikacji z zagranicznymi partnerami, umożliwiając tym samym wszechstronne podniesienie swoich językowych kwalifikacji zawodowych.

W naszej ofercie znajdują się:

 • Mastering Presentations / Erfolgreiche Präsentationen
 • Mastering Business Correspondence / Erfolgreiche Geschäftsbriefe
 • Mastering Meetings and Conferences / Erfolgreiche Besprechungen
 • Mastering Negotiations / Erfolgreiche Verhandlungen
 • Mastering Social English and Small Talk / Interkulturelles Training
 • Mastering Telephoning / Erfolgreich Telefonieren
 • Mastering Assertive Communication / Assertive Kommunikation

Treningi umiejętności biznesowych przeprowadzane są w połączeniu z regularnymi szkoleniami z zakresu języka ogólnobiznesowego, jak również jako jedno- lub dwudniowe samodzielne seminaria.