Certyfikaty Jakości

Polityka Jakości

Celem działalności Germanicus LanguageBox jest zapewnienie wszystkim klientom wysokiej jakości kursów i szkoleń oraz ich wysokiej skuteczności.

Do każdego naszego klienta podchodzimy indywidualnie poprzez dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb uczniów oraz staranny dobór składu grupy szkoleniowej. Mając nieustannie na względzie dobro uczestników naszych kursów, monitorujemy przebieg szkolenia oraz regularnie hospitujemy zajęcia.

Nauczyciele i wszyscy pracownicy Germanicus LanguageBox posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe i znakomite umiejętności interpersonalne oraz pedagogiczne. Stale doskonalą swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. Swoją rolę rozumieją jako edukacyjną, wychowawczą i wspierającą rozwój kompetencji uczniów.

Naszą misją jest szerzenie znajomości języków obcych i komunikacji międzykulturowej. 

Jesteśmy firmą przyjazną klientowi. Działamy zgodnie z wyznaczonymi standardami, priorytetem klienta oraz kodeksem dobrych praktyk branży szkoleniowej.


Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 i ciągłe jego doskonalenie, a także spełnianie warunków dla utrzymania stałej akredytacji Pomorskiego Kuratorium Oświaty należą do wyznaczników standardów jakości obowiązujących w Germanicus Sp. z o.o. Naszą ambicją jest bycie wiodącą pod względem jakości nauczania szkołą językową, która tworzy środowisko umożliwiające naszym uczniom odnoszenie sukcesów. Zarząd Germanicus LanguageBox

ISO

Od 2008 roku posiadamy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, a od stycznia 2011 roku recertyfikację według normy 9001:2008. ISO 9001:2008 jest międzynarodową normą dotyczącą zarządzania jakością i opiera się na ośmiu zasadach zarządzania. Ich przestrzeganie przyczynia się do doskonalenia funkcjonowania organizacji.

Zasady zarządzania według ISO 9001:

 • Orientacja na klienta
 • Przywództwo
 • Zaangażowanie ludzi
 • Podejście procesowe
 • Systemowe podejście do zarządzania
 • Ciągłe doskonalenie
 • Podejmowanie decyzji na podstawie faktów

Wzajemnie relacje z dostawcami Germanicus LanguageBox poddaje się corocznie audytowi nadzoru, w którym audytor szczególną uwagę zwraca na potrzeby i oczekiwania klientów. Identyfikacja i realizacja wymagań odbiorców są traktowane jako kluczowe obszary systemu zarządzania jakością.

Germanicus LanguageBox poddaje się corocznie audytowi nadzoru, w którym audytor szczególną uwagę zwraca na potrzeby i oczekiwania klientów. Identyfikacja i realizacja wymagań odbiorców są traktowane jako kluczowe obszary systemu zarządzania jakością.

Akredytacja MEN

Pomorskiego Kuratorium Oświaty

W celu potwierdzenia jakości prowadzonych przez nas kursów wystąpiliśmy z wnioskiem o akredytację MEN przez Pomorskie Kuratorium Oświaty. Komisja akredytacyjna po zapoznaniu się z dokumentami i przeprowadzeniu inspekcji w naszym Centrum potwierdziła, że Germanicus Sp. z o.o.:

 • spełnia wymogi stawiane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
  (rozp. MEN z dnia 20 grudnia 2003 roku)
 • zapewnia wysoką jakość prowadzonych kursów i szkoleń
  (ust. o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku)

Akredytacja potwierdza, że:

 • zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę lektorów
 • praca lektorów jest systematycznie oceniana
 • stwarzamy warunki do stałego doskonalenia zawodowego lektorów
 • nadzorujemy i monitorujemy przebieg kursów i szkoleń w celu zapewnienia stałej jakości kształcenia
 • opracowujemy i stosujemy nowoczesne i adekwatne programy nauczania
 • dokonujemy ewaluacji prowadzonego kształcenia i wykorzystujemy jej wyniki do modyfikacji programów nauczania i organizacji kursów
 • zapewniamy bazę szkoleniową wyposażoną w odpowiednie środki dydaktyczne

Referencje

W Germanicus LanguageBox stawiamy przede wszystkim na jakość.

Zaufało nam wiele Pomorskich firm i instytucji oraz kilka tysięcy klientów indywidualnych. Prowadzimy zarówno szkolenia ogólne, jak i specjalistyczne, dedykowane konkretnym potrzebom danego przemysłu lub sektora usług. Możemy pochwalić się szeregiem listów referencyjnych, świadczących o wysokim stopniu satysfakcji naszych klientów (dostępne na życzenie).